English version        
         
 
Familie-/notarisarchief Esser Stadsarchief Breda
   


Het archief Esser (1879 – 1966) is voor het Stadsarchief Breda om verschillende redenen belangrijk. Oprichter, J.C.L. Esser, had naast
een notariskantoor ook een verzekeringsagentschap. Ook was hij verantwoordelijk voor het beheer van de goederen van de familie.
Het bedrijf werd later overgenomen door zijn schoonzoon en beslaat een periode van bijna 100 jaar. De familie Esser was afkomstig uit de voormalige gemeente Princenhage. Het Stadsarchief Breda wil in zijn collectie graag meer particuliere archieven van voormalige randgemeenten opnemen, om te voorkomen dat de collectie te ‘Bredaas’ wordt. Het archief bevat o.a. testamenten, hypotheken, rekeningen en klantencorrespondentie.


Staat van het archief
Het zijn voornamelijk losse stukken maar het bevat ook gebonden stukken zoals doorslagboeken en registers. De schade aan het
papier is voornamelijk ernstige schimmel, vervilting en roest.