English version        
         
 
   
 

Biologische toets bij een archiefoverdracht

De Archiefwet 1995 is de belangrijkste wet in Nederland die regels stelt

op het gebied van de informatievoorziening van de centrale overheid.

Op het moment dat uw archief naar een andere bewaarplaats moet worden

overgebracht dient vooraf een biologische toets plaats te vinden.

Wij controleren uw archieven/depots op de aanwezigheid van vuil, pluis,

actieve schimmelsporen en insecten zoals papiervisjes en zilvervisjes.

Na de controle ontvangt u een rapport met daarin advies en eventueel

te nemen maatregelen. De controle dient minimaal 14 dagen vóór de

overdracht plaats te vinden.

 

Biologische toets bij een verontreinigd archief

Dreigt uw archief aangetast te worden door schimmel of is er een vermoeden

van aantasting door schimmel, dan kunnen wij een controle en bemonstering

uitvoeren om te bepalen of een schimmel actief is en wat de risico’s zijn.

 

In beide situaties wordt de controle uitgevoerd volgens de steekproefmethode

van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (het voormalig Instituut Collectie Nederland).

 

Schoonmaken

U kunt bij ons terecht voor het ontsmetten en schoonmaken van een verontreinigd

archief of depotruimte.

 

Monitoring

Wij beoordelen de schimmelbelasting van archieven en depotruimtes

ook over een langere periode. Met behulp van instrumentarium,

stempel- en strijkmonsters kan een beeld worden gegeven van een

mogelijke schimmelverspreiding. Voor het onderzoek wordt een

standaardprocedure gevolgd. Deze omvat per depot:

- Meting hoeveelheid actieve schimmelsporen in de lucht.

- Meting hoeveelheid actieve schimmel in stofneerslag op oppervlakken.

- Kwalitatieve meting van schimmel op en in moeilijk bereikbare plaatsen.

- Temperatuurs- en vochtigheidsmeting van de lucht.

- Uitbrengen van een rapport. Dit is twee maanden geldig.

 

Contactpersoon

Allan S. Cramer

E: cramer@atelierhoogduin.nl

   

 

ma-vr. 08.00u-17.00u

T: 06 2857 1015 / 015 257 44 64