English version        
         
 
Bibliotheek Koninklijke Militaire Academie Breda
   


De bibliotheek van de Koninklijke Militaire Academie, onderdeel van
de Nederlandse Defensie Academie, is in 1828 opgericht. In de
collectie bevinden zich ruim 3.000 titels van voor 1800. Hieronder
bevinden zich ook een groot aantal unieke titels en bijzondere
boekbanden. De collectie bestaat uit perkamenten, leren, linnen en
papieren banden. Het is uit cultuurhistorisch oogpunt van groot
belang dat deze collectie goed beheerd en onderhouden wordt.
Boeken van na 1875 worden uitgeleend. Boeken van voor 1875
mogen alleen op locatie worden ingezien waarbij kostbare boeken
alleen onder toezicht.


Conservering en restauratie
De boeken die naar het atelier worden gebracht voor restauratie
hebben vooral mechanische schade. Het gaat hierbij om o.a. beschadiging van het bekledingsmateriaaL, losse band of
bindingen en versleten naaiwerk.