English version        
         
 
Bibliotheek Nederlands Instituut voor Militaire Historie
   


Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) beheert een
unieke militair-historische bibliotheek bestaande uit ruim 70.000
titels die betrekking hebben Nederlandse strijdkrachten in binnen-
en buitenland; te land, ter zee en in de lucht, in de periode van de
Tachtigjarige Oorlog tot nu. De bibliotheek bevat een groot aantal
oude drukken, afkomstig van het voormalige Ministerie van Marine en
van particulieren, en boeken en tijdschriften die de loop der jaren zijn
aangekocht of geschonken. Het NIMH leent geen boeken uit maar de
boeken zijn ter inzage op de leeszaal.


Conservering en restauratie
Voorbeelden van banden die naar het atelier worden gebracht zijn
perkamenten, leren,linnen en papieren banden, atlassen of
portefeuilles al dan niet met uitslaanders, losse prenten en kaarten. De foto's rechts laten een serie leren banden zien met bandschade
en hoe deze is hersteld.