English version        
         
 
Gemeentearchief Venlo - stadsrekeningen uit de periode 1349-1796
    


"Het gemeentearchief Venlo bezit een bijzondere reeks stads-
rekeningen uit de periode 1351-1796. In Nederland kennen alleen,
Deventer en Arnhem vergelijkbare (in ouderdom en compleetheid)
bronnen. (...) De stadsrekeningen brengen in beeld welke contacten
er waren tussen verschillende steden, in diplomatieke processen
en in militaire operaties. De rekeningen zijn daarnaast een
belangrijke bron voor monetaire en taalkundige studies"
Bron: 'Het belang van de Venlose stadsrekeningen',
Gemeentearchief Venlo

Staat van het archief
Enkele schadevormen die o.a. voorkomen in dit archief zijn
oppervlaktevuil, mechanische schade, waterschade en schimmel.
Omdat het uitsluitend gaat om het digitaliseringsklaar maken van het
archief wordt alleen de schade behandeld die zo veilig en volledig
mogelijk digitaliseren in de weg staat.