English version        
         
 
Nationaal Archief. Afscheid van Indië
    


Hoogduin papierrestauratoren werkt in opdracht van het Nationaal Archief aan een aantal grote eerstelijns conserveringsprojecten waaronder het archief Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering, onderdeel van het project Afscheid van Indië.
Dit archief vormt een unieke bron voor de geschiedenis van de ontwikkeling van het conflict met de Republiek Indonesië tot en met de uiteindelijke oplossing daarvan: de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Dit archief wordt op locatie in het Nationaal Archief voorbereid voor digitalisering.

Bij het digitaliseringklaar maken van dit archief komt niet alle schade in aanmerking voor behandeling. Stukken worden alleen behandeld indien bij (voorzichtig) hanteren van het object het risico bestaat op verlies van informatie of van (historisch) materiaal, het ontstaan van schade aan het object (kwetsbare objecten) of verslechtering van de aanwezige schade.